Termeni si conditii pentru utilizare site www.kbteam.ro

Acest site reprezintă un serviciu de informaţii online furnizat de Societatea Kunden Broker de Asigurare SRL.

Ȋnainte de a utiliza acest site, vă rugăm citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile prezentate în continuare!

Acceptarea condiţiilor

www.kbteam.ro (denumit în continuare "site") este site-ul oficial al SOCIETĂȚII KUNDEN BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (denumit în continuare "KundenBroker") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor KundenBroker. Utilizarea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Prin accesarea acestui site, utilizatorii consimt să respecte următoarele condiţii de utilizare fără restricţii sau alte pretenţii. Aceşti termeni şi condiţii pot fi revizuiţi în orice moment prin actualizarea acestui material fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Orice revizuire trebuie respectată, de aceea această pagină trebuie vizitată periodic pentru a afla termenii şi condiţiile obligatorii la acel moment. Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la activitatea KundenBroker.

Disclaimer

În conformitate cu legislaţia în vigoare, materialele de pe acest site sunt furnizate vizitatorilor, fără a oferi orice fel de garanţie în mod direct sau indirect, iar KundenBroker nu oferă nici o garanţie în mod direct sau indirect, sau cu privire la comercializare şi caracter adecvat pentru un anumit scop. KundenBroker nu garantează aplicabilitatea neîntreruptă şi lipsa erorilor pentru funcţiile existente în materialele conţinute de site. În acelaşi timp, KundenBroker nu oferă nici o garanţie că defecţiunile vor fi corectate sau că acest website sau serverul care îl pune la dispoziţie nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. KundenBroker nu oferă nici o garanţie sau expunere privind utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor de pe acest site referitor la corectitudinea, acurateţea ori consecvenţa lor sau în orice altă privinţă. Dumneavoastră (şi nu KundenBroker) vă asumaţi costul integral pentru service, reparaţii sau orice alte corectări. Informaţiile şi descrierile din acest site nu sunt în mod obligatoriu descrieri complete ale termenilor, restricţiilor şi condiţiilor aplicabile pentru aceste produse şi servicii, ci sunt furnizate doar cu scopul de informare generală. Acest site poate conţine trimiteri (link-uri) către alte site-uri care nu aparţin de KundenBroker. KundenBroker nu este răspunzătoare pentru conţinutul acelor site-uri. Includerea oricărui link către astfel de site-uri nu implică aprobarea sau avizul oferit de către KundenBroker pentru acele site-uri sau pentru conţinutul lor.

Neangajarea răspunderii

KundenBroker întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii, privind activităţile sale. Deşi KundenBroker depune eforturi pentru a prezenta publicului prin intermediul acestui site informaţii exacte şi actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislaţia aplicabilă în jurisdicţia respectivă, KundenBroker nu oferă nici o garanţie privind acurateţea conţinutului de pe acest site. Nu există nici o situaţie (neglijenţa este inclusă) în care KundenBroker sau vreo parte implicată în crearea, producerea sau punerea la dispoziţie a website-ului să fie răspunzătoare pentru orice daune directe, majore, minore, indirecte sau penalizatoare care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza materialele de pe acest site. În acelaşi timp, KundenBroker nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nici nu este considerată răspunzătoare pentru orice daune sau viruşi care pot infecta calculatorul sau altă proprietate a utilizatorului în urma accesării sau utilizarii site-ului sau a descarcării de pe site a oricărui tip de materiale, date, texte, imagini, reprezentări audio sau video. Informaţia oferită este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora KundenBroker nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

KundenBroker nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conţinutului site-ului

Acest site este proprietatea KundenBroker. Toate informaţiile conţinute de acest site sau orice alt site aflat în proprietatea, sub licenţa sau controlul KundenBroker nu pot fi valorificate, copiate, reproduse, republicate, transmise sau distribuite în nici un fel, fără acordul prealabil scris al KundenBroker. Puteţi descărca materiale conţinute de acest site numai pentru uz personal, cu condiţia de a păstra şi respecta menţiunile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală prezente pe materiale. Nu este permisă distribuirea, modificarea, republicarea sau utilizarea conţinutului – texte, imagini, reprezentări audio şi video – în scop public sau comercial, fără acordul prealabil în scris din partea KundenBroker. Compania nu oferă nici o garanţie ca utilizarea materialelor conţinute de acest website nu va încălca drepturile unor terţe părţi.

Termeni juridici

Dacă nu se specifică altfel în acest material, KundenBroker nu face nici o menţiune conform căreia materialele de pe acest website sunt disponibile pentru a fi utilizate în orice locaţie. Cei care aleg să acceseze acest site o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili să respecte legislaţia locală. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile conţinute de acest site nu constituie o ofertă de vânzare sau o cerere de cumpărare de produse de asigurare sau orice alte produse sau servicii de la KundenBroker. Nici un produs de asigurare sau alte produse sau servicii nu sunt ofertate sau vândute de KundenBroker, iar în cazul în care sunt comercializate, nu vor fi în vigoare în acele jurisdicţii în care o astfel de ofertă, cerere sau act de vânzare – cumpărare nu este în concordanţă cu legislaţia privind produsele de asigurare din jurisdicţia respectivă. Unele produse şi servicii pot să nu fie disponibile în toate jurisdicţiile.

Drepturi de proprietate asupra informaţiei

Orice informaţii, cu excepţia datelor sau informaţiilor personale, transmise electronic sau în orice alt mod către KundenBroker prin intermediul acestui site, inclusiv datele, întrebările, comentariile sau sugestiile vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi vor deveni proprietatea KundenBroker. Astfel de informaţii, cu excepţia datelor sau informaţiilor personale, pot fi folosite în orice scop precum reproducere, solicitări, dezvăluire, transmitere, publicare şi afişare. KundenBroker are dreptul de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site, sau în orice alt mod, în orice scop precum dezvoltarea şi promovarea produselor folosind astfel de informaţii.

Mărci înregistrate şi drepturi de proprietate intelectuală

Toate mărcile înregistrate, nume de comercializare, sigle şi embleme sunt proprietatea KundenBroker. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat că poate fi preluat, orice licenţă sau drept de utilizare a unei mărci expuse pe acest site sau orice alt material fără acordul prealabil în scris din partea KundenBroker. Este strict interzisă utilizarea mărcilor sau a oricăror alte materiale expuse pe acest site, cu excepţia modului în care sunt prezentate aici. Imaginile expuse pe site sunt proprietatea KundenBroker sau compania are permisiunea de a le utiliza. Utilizarea acestor imagini de către vizitator sau cineva autorizat de acesta este interzisă, cu excepţia cazului în care este permisă în mod special de KundenBroker. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legislaţia privind drepturile de proprietate intelectuală, legislaţia privind mărcile înregistrate, confidenţialitatea şi publicitatea, precum şi reglementările de comunicare.

Licenţe de software

Vi se aduce la cunoştinţă că orice program software care poate fi pus la dispoziţie sau furnizat prin intermediul acestui site, poate conţine tehnologie care se supune unor controale stricte conform legislaţiei de control a exportului din Statele Unite şi alte ţări şi jurisdicţii. Prin acest document, vă exprimaţi acordul că nu veţi transfera sau exporta asemenea programe de soft prin încălcarea regulilor şi legislaţiei de export aflată în vigoare. KundenBroker nu autorizează descărcarea sau exportarea de pe acest site a oricărui program de soft sau date tehnice către oricare jurisdicţie unde această acţiune este interzisă prin reguli şi legislaţie de control a exportului.

Reguli privind informaţiile

Cu privire la informaţiile disponibile pe acest site KundenBroker declară în mod expres că nu are sub nici o formă calitatea de reprezentant şi că nu oferă nici o garanţie (direct sau indirect). KundenBroker nu deţine nici o relaţie de reprezentare în privinţa materialelor de pe acest site sau orice alt site legat de acest site. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, KundenBroker are obligaţia de a administra, respectând toate cerinţele de securitate şi doar pentru scopurile menţionate, datele personale pe care dumneavoastră ni le transmiteţi referitoare la persoana dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau altă persoană. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că, deşi KundenBroker respectă în totalitate măsurile tehnice de securitate cu privire la datele personale şi regulile privind protecţia acestor date, atunci când accesaţi o legătură („link") către orice alt site de pe acest site, operatorul celuilalt site poate colecta informaţii despre dumneavoastră, inclusiv prin intermediul mesajelor "cookies" sau alte tehnologii. În plus, furnizorul dumneavostră de internet sau de alte servicii poate colecta informaţii despre sau trimise de către dumneavoastră atunci când folosiţi acest website sau orice alt website.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteţi către KundenBroker prin intermediul acestui website vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră şi a oricăror altor chestiuni administrative în legătură cu orice poliţă intermediată de către KundenBroker. De asemenea, datele pot fi incluse în informări statistice care pot fi divulgate către terţe persoane, dar asemenea informări statistice nu vor cuprinde date identificabile cu o anumită persoană. Compania nu va utiliza informaţiile transmise prin rubrica "Contact" în scopuri de marketing şi nici nu vor fi divulgate către terţe persoane în scopuri de marketing. Nu aveţi obligaţia de a furniza nici un fel de date cu caracter personal către KundenBroker şi refuzul dumneavoastră de a furniza asemenea date nu va avea nici o consecinţă legală, va împiedica doar trimiterea formularului către KundenBroker.

Informaţiile cu caracter personal pe care le înregistraţi pe acest website sunt destinate exclusiv utilizării de către KundenBroker şi vor fi divulgate numai către autorităţi publice la cererea acestora conform legii, către consultanţii legali şi în condiţiile reglementate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea aveţi dreptul de a face opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal şi să solicitaţi ştergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi să vă adresaţi cu o cerere datată şi semnată către KundenBroker. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în UE şi SUA exclusiv în scopuri de reasigurare. Sunteţi de acord cu aplicarea legii române în privinţa raportului juridic între dumneavoastră şi KundenBroker. Prin formularea unei cereri adresată KundenBroker sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus şi consimţiţi la furnizarea către KundenBroker a datelor cu caracter personal pe care le înregistraţi pe acest website şi consimţiţi la prelucrarea de către KundenBroker a acestor date cu caracter personal.